Een galgenmaal

De vorige keer heb ik in deze rubriek geschreven over hoe te handelen als er alleen maar schulden zijn in een nalatenschap. Ik heb toen geschreven dat als u niet wilt opdraaien voor de schulden u zich ook niets moet toe-eigenen uit de nalatenschap, omdat dat gezien wordt als een daad van aanvaarding en dat u daardoor ook de schulden van de nalatenschap aanvaardt.

Onlangs deed zich het volgende voor.
Moeder was overleden en liet 2 kinderen na, vader was reeds eerder overleden. Op de dag van het overlijden gingen de kinderen met hun partners in een restaurant eten op kosten van de nalatenschap van moeder.
Een schuldeiser, die op de hoogte was van het etentje, had van moeder nog een flink bedrag te vorderen en eiste dit bedrag ook op.
De schulden van moeder waren hoger dan de waarde van de nalatenschap. Vandaar dat de kinderen later de nalatenschap zouden aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit betekent dat de kinderen dan niet met hun eigen vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap.

De rechter oordeelde dat de kinderen door te eten op kosten van de nalatenschap deze nalatenschap hadden aanvaard en daarmee dus ook de schulden van de nalatenschap. Hoe hoog de kosten van het eten waren is daarbij niet relevant.
Het simpel beheren van de nalatenschap is nog geen daad van aanvaarding. Het ontruimen van een kamer in een verzorgingshuis na het overlijden en het opslaan van de spullen is bijvoorbeeld nog geen daad van aanvaarding. Wél een daad van aanvaarding is als u een deel van het geld al ten eigen behoeve opneemt.
Let dus op; laat u goed informeren door de notaris.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472