De bewindvoerder werd teruggefloten

Onlangs was er een uitspraak van een rechter waarbij weer eens werd bevestigd dat rechters niet snel vermogen weg laten halen bij mensen van wie het vermogen onder bewind is gesteld.

Wat speelde er? Moeder was overleden als de langstlevende ouder. Zij had een zoon en een dochter. De dochter woonde in een zorginstelling en haar vermogen was onder bewind gesteld.

In het testament had moeder bepaald, dat haar dochter een bedrag kreeg ter grootte van de legitieme portie en dat dit werd ondergebracht in een fonds, waar dan vervolgens haar dochter het vruchtgebruik van kreeg.
De zoon was enig erfgenaam en bewindvoerder over het vermogen van zijn zus.

De zoon verzocht de rechter om toe te staan dat hij namens zijn zus afstand deed van het fonds. De zus gaf namelijk weinig uit en kon makkelijk rondkomen van haar uitkering en toeslagen. Ze had inmiddels zelfs een redelijk bedrag aan spaargeld en had dus het geld helemaal niet nodig. Sterker nog: doordat zij nu meer vermogen had, moest zij meer gaan betalen voor haar zorg.

De rechter maakt echter korte metten met zijn verzoek en oordeelt dat het niet in het belang van de zus is dat zij afstand doet van het fonds. Misschien heeft zij het geld nu niet nodig maar dat kan in de toekomst anders zijn. Dat de zus meer moet betalen voor haar zorg, vindt de rechter geen goed argument. Immers de basis van ons zorgstelsel is volgens de rechter dat we allemaal naar vermogen bijdragen, dus meer vermogen betekent meer bijdragen.

Tot slot zegt de rechter dat het testament moet worden uitgevoerd zoals moeder dat wilde en dat uit het testament blijkt dat moeder haar dochter goed verzorgd wilde achterlaten.

De broer kreeg dus geen toestemming. Het had echter nog vervelender kunnen zijn. Door het opgestelde testament was er immers een deel dat niet naar zijn zus ging en bij hem terecht kwam. Zonder dat gemaakte testament had zijn zus nóg meer vermogen geërfd en had zij ook evenredig meer moeten bijbetalen.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.

Mr. Ramon van Schijndel

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer