De langstlevende mocht toch niet alles

Wanneer de eerste ouder overlijdt, is het meestal zo dat de langstlevende het gehele vermogen krijgt en daarmee mag doen wat hij of zij wil.

Een recente uitspraak van de rechter heeft daar nu echter wel een grens aan gesteld. Wat was het geval?

Een langstlevende moeder met vier kinderen had haar woning verkocht aan één van haar kinderen. De koopsom die het kind moest betalen werd daarbij gedeeltelijk verrekend met de vordering van het kind op moeder vanwege het overlijden van vader. Daarnaast werd een flink deel van de koopsom kwijtgescholden.

Hiermee was het grootste deel van het vermogen van moeder verdwenen. Er was alleen nog geld op bankrekeningen. Weliswaar enkele tienduizenden euro’s, maar dat had moeder hard nodig om van te leven.

De drie andere kinderen realiseerden zich dat zij nooit meer hun eigen vorderingen die zij hebben op moeder vanwege het overlijden van vader konden verhalen op het nog overgebleven spaargeld van moeder als moeder zou overlijden.
Zij vonden dit niet eerlijk en stapten naar de rechter.

De rechter gaf hen daarin gelijk. De wet zegt namelijk dat als iemand iets overdraagt tegen een niet-zakelijke prijs en hij weet dat daardoor anderen benadeeld worden, het mogelijk is om dit terug te draaien.

Uit de stukken blijkt dat moeder en het verkrijgende kind wel degelijk wisten dat door de overdracht de andere kinderen beperkt werden in hun mogelijkheden om hun vordering betaald te krijgen na het overlijden van moeder.

Als langstlevende mocht moeder weliswaar in principe doen wat ze wilde, maar omdat zij wist dat haar handelen de andere kinderen zou benadelen trok de rechter hier een grens en oordeelde dat de overdracht vernietigd werd. Daarmee draaide de rechter zelf de overdracht terug. Het kind dat de woning kocht moest alle proceskosten betalen.

Eind goed al goed? Dat weet ik niet. Zoals het nu is, is het denk ik wel het meest rechtvaardig, maar ik geloof niet dat deze familie nog veel bij elkaar over de vloer zal komen.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een spreekuur op het kantoor in Boxmeer. Als u hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken.
 

Mr. Ramon van Schijndel
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer