Had het toch geregeld!

Als ‘had’ komt is ‘hebben’ geweest. Wellicht kent u dit flauwe woordgrapje wel. Toch zit hierin wel een kern van waarheid. Zo bleek maar weer eens toen een man bij mij kwam om de erfenis van zijn broer af te wikkelen.

De broer had geen testament gemaakt en was altijd alleenstaand geweest zonder kinderen. Volgens de wet waren nu de ouders, broers en zussen van de overledene erfgenamen. De vader was niet meer in leven. De moeder leefde nog wel, maar was vanwege ernstige dementie opgenomen in een verpleeginstelling. Er waren in totaal nog 5 broers en zussen in leven. Met één zus had niemand nog contact.

De man bij mij aan tafel had nu een verklaring van erfrecht nodig. De bank had namelijk alle rekeningen van de overleden broer geblokkeerd, terwijl er moet spoed allerlei betalingen moesten worden gedaan.
In een verklaring van erfrecht wordt vermeld wie namens de erfgenamen mag optreden.
Volgens de wet kunnen de erfgenamen echter alleen samen optreden. In de praktijk wordt daarom meestal één van de erfgenamen door de andere erfgenamen gemachtigd. Alle erfgenamen moeten dan eerst bepalen of ze de erfenis willen aanvaarden en een machtiging tekenen.

Doordat de moeder dement was, was zij niet in staat om een volmacht te verlenen. De moeder had helaas ook geen levenstestament, dus er was ook niemand anders gemachtigd om namens moeder op te treden. Voor moeder moest nu eerst bewind worden ingesteld door de kantonrechter, voordat men verder kon met de erfenis van de broer.
De zus, met wie niemand meer contact had, reageerde ook nergens op. Hierdoor moesten de andere erfgenamen een procedure starten.
Al die tijd kon niemand bij de bankrekeningen en bleven de kosten oplopen.

Als de overleden broer een testament had gemaakt, waren zaken veel eenvoudiger geweest. Hij had in zijn testament een executeur kunnen aanwijzen die na zijn overlijden de erfenis zou kunnen afhandelen. Ook had hij de zus, met wie hij geen contact meer had, kunnen uitsluiten als erfgenaam.
De broer had dit blijkbaar wel willen regelen, maar nooit de stap gezet om naar de notaris te gaan.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer