Helaas was er geen executeur benoemd

Onlangs had ik een gesprek met twee zussen. Zij waren samen met drie andere broers erfgenaam in de nalatenschap van hun moeder. Moeder was 5 maanden geleden overleden en zij had geen testament gemaakt.

In eerste instantie waren de kinderen in goed overleg begonnen met de afwikkeling van de nalatenschap. Zij hadden de erfenis aanvaard en volmacht verleend aan één van de zussen om de zaken namens de andere erfgenamen af te handelen. Dit werd door een notaris vastgelegd in een verklaring van erfrecht. De zus kreeg daarmee toegang tot de bankrekeningen van moeder en kon er nu voor zorgen dat de nodige betalingen werden gedaan.

Het was geen ingewikkelde nalatenschap. Moeder was al jaren met pensioen en woonde in een huurwoning. Zij had een auto, inboedelgoederen en zo’n € 20.000,- spaargeld. Helaas ontstond er toch ruzie tussen de kinderen bij de verdeling van de inboedelgoederen en de auto. Daarnaast vonden twee erfgenamen dat er al wel wat geld uitgekeerd kon worden, terwijl nog niet eens duidelijk was of alle kosten al waren betaald.

Twee broers vonden dat de zus de afhandeling niet goed deed en besloten om hun volmacht in te trekken. Dit betekende dat de zus niet meer gemachtigd was om namens alle erfgenamen op te treden. Zij kon daardoor ook niet meer beschikken over de bankrekeningen en geen betalingen meer doen. Daarvoor was nu medewerking van de twee broers nodig. Die hadden echter al het contact verbroken, dus overleg was niet meer mogelijk. De hele afwikkeling van de erfenis was tot stilstand gekomen.

Helaas heeft moeder geen testament gemaakt. Als zij dit wel had gedaan dan had moeder in haar testament een executeur kunnen aanwijzen. Een executeur is bevoegd om namens de erfgenamen de erfenis af te wikkelen en bijvoorbeeld de schulden en kosten vanwege de afwikkeling te betalen. In een testament kan zelfs worden vastgelegd dat de executeur dit zonder medewerking van de andere erfgenamen kan doen. Daarmee had een situatie als hierboven voorkomen kunnen worden.

Doordat er geen testament was gemaakt, was het ook niet mogelijk om alsnog een executeur aan te wijzen. De erfgenamen moeten het samen eens zien te worden. Anders moet het een en ander via de rechter worden geregeld. De kosten die daarmee gemoeid zijn lopen al snel op. Jammer, want daardoor zullen de erfgenamen weinig meer overhouden van de erfenis van hun moeder.
 

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen, Boxmeer

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer