Waar ligt de grens?

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe men weet waar de eigendomsgrens ligt. Wanneer een perceel bouwgrond wordt gekocht, dan worden de grenzen met paaltjes aangegeven voordat er wordt gebouwd. Bij een bestaande woning zijn de paaltjes vaak niet meer zichtbaar of geheel verdwenen.
Hoe weet je dan of een schutting op de juiste plaats staat? Staat het tuinhuis van de buren wel op hun eigen grond?

Alle perceelsgrenzen in Nederland zijn vastgelegd in het Kadaster. In de notariële eigendomsakte wordt de Kadastrale omschrijving van het perceel vermeld. Het is mogelijk om het Kadaster (tegen betaling) te vragen om ter plekke de Kadastrale grens aan te wijzen.

Is de Kadastrale grens altijd de eigendomsgrens? Nee! De eigendomsgrens kan afwijken van de Kadastrale grens. De eigendom kan namelijk ook overgaan op een ander, zonder dat een eigendomsoverdracht wordt vermeld bij het Kadaster. Bijvoorbeeld bij verjaring van eigendom.
Als iemand 20 jaar (of langer) een stuk grond van een ander in bezit heeft, dan kan hij daarmee de eigendom verkrijgen. Dit ziet men in het Kadaster niet terug, tenzij de verjaring wordt ingeschreven in het Kadaster.

Of er sprake is van verjaring is niet gemakkelijk vast te stellen. Dit hangt af van feiten en gedragingen van partijen, die meestal moeilijk te bewijzen zijn. Een eigenaar kan binnen de termijn van 20 jaar de verjaring ‘stuiten’ waardoor een nieuwe termijn van 20 jaar begint te lopen. Er kunnen ook (mondelinge) afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de grond.
Verjaringskwesties leiden daarom tot veel discussie en procedures bij de (rijdende) rechter.

mr. Floris van Hal
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer

 • Kan ik mijn kind onterven?

  Regelmatig wordt me gevraagd: “kan ik mijn kind onterven?” Het antwoord is: “Ja, maar ….”
  d.d. 02-08-2021

 • Dat kan natuurlijk ook

  Ik feliciteer de twee dames tegenover mij met de aankoop van hun huis. Ze hebben net de akte van levering en de hypotheekakte getekend...
  d.d. 12-07-2021

 • Welk recht regelt de erfenis als u in het buitenland gaat wonen?

  Een Nederlander en een Belg vertrokken naar Duitsland. Dit zou het begin kunnen zijn van een flauwe mop...
  d.d. 07-07-2021

 • Erfenis van ‘langstlevende’ steeds vaker negatief

  U kent waarschijnlijk wel het ‘langstlevende testament’. Bij het overlijden van de eerste ouder erft de langstlevende alle bezittingen...
  21-06-2021

 • Niets geregeld? Pech gehad!

  Een man en een vrouw kochten in 2008 gezamenlijk een huis. Zij werden ieder voor de helft eigenaar...
  d.d. 15-06-2021

 • Alleen de koper heeft bedenktijd

  Sinds enige jaren heeft een koper van een woning altijd nog een paar dagen om na te denken...
  d.d. 11-06-2021

 • Gaat de erfbelasting omhoog?

  De kabinetsformatie is in volle gang. Er zijn partijen die vinden dat de erfbelasting omhoog moet...
  d.d. 24-05-2021

 • Dat is pech, dak weg

  Op internet las ik dat in de recente storm een man net de sleutel van zijn huis gekregen had en amper drie uur later het dak eraf was gewaaid...
  d.d. 18-05-2021

 • Ieder een eigen testament

  Bij het bespreken van testamenten krijg ik van echtparen of samenwoners regelmatig de vraag waarom voor hen ieder een eigen testament moet worden opgemaakt...
  d.d. 27-04-2021

 • Waar ligt de grens?

  Regelmatig krijgen wij de vraag hoe men weet waar de eigendomsgrens ligt.
  d.d. 23-04-2021

 • Haastige spoed is zelden goed

  De woningmarkt is overspannen. Huizenprijzen blijven stijgen en mensen overbieden elkaar. De verleiding is groot om snel toe te happen...
  d.d. 19-04-2021

 • Denk aan uw pensioen

  Vast en zeker heeft u wel eens ergens de kreet gehoord of gelezen: “Denk om uw pensioen.”...
  d.d. 02-04-2021

 • Het stokje overnemen

  Zoals u eerder in dit blad heeft kunnen zien heeft mijn compagnon Dré Teeuwen onlangs zijn laatste column voor dit blad gepubliceerd...
  d.d. 18-03-2021

 • Snel pinnen, voordat de rekening wordt geblokkeerd!

  Wanneer iemand komt te overlijden dan worden de bankrekeningen van deze persoon meestal (tijdelijk) geblokkeerd.
  d.d. 01-03-2021

 • Mijn laatste column!

  Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en die tijd van gaan is nu gekomen...
  d.d. 18-02-2021